hory


Úvod
Kurzy
Lektor
Fotogaléria
Reakcie pacientov
Zaujímavé prípady
Objednávanie na vyšetrenie
Homeopatické poradkyne
Časopis
Odkazy

Kontakt:
Dr. Jana Kolenová, SAKHom.
0905 503 982 
jana.kolenova@gmail.com




nasledujúci článok >>          

Homeopatické Zvesti č.2 (jeseň/2011) 



Na úvod …

    Milí čitatelia,

    aj Vám tak čas letí? Je pre mňa priam neuveriteľné, že od vydania prvého čísla Homeopatických Zvestí ubehol už rok... Je to síce dosť dlhá doba, ale nezaháľali sme.
    Ukončili sme už 4. cyklus Domácej homeopatie v Košiciach, prebehol tu aj MamaTata kurz a prvýkrát sa uskutočnil 6-mesačný homeopatický kurz aj v Bratislave. Účastníci sa nadšene vrhli do objavovania homeopatie, o čom sa môžete presvedčiť aj v našej fotoreportáži. Teda sme sa usilovne snažili rozšíriť homeopatiu do sveta, aspoň do toho nášho slovenského. Ale nemyslite si, že o homeopatii v minulosti vedelo tak málo ľudí. Dôkazy nájdete práve v tomto čísle. Prajeme Vám príjemné čítanie.


Dr. Jana Kolenová, SAKHom.
Certifikovaný klasický homeopat
Odborný garant časopisu Homeopatické Zvesti