hory


Úvod
Kurzy
Lektor
Fotogaléria
Reakcie pacientov
Zaujímavé prípady
Objednávanie na vyšetrenie
Homeopatické poradkyne
Časopis
Odkazy

Kontakt:
Dr. Jana Kolenová, SAKHom.
0905 503 982 
jana.kolenova@gmail.com
<< predchádzajúci článok                                                         nasledujúci článok >>

Homeopatické Zvesti č.3 (zima/2015)


Držiteľ Nobelovej ceny objavil vedecký základ homeopatie


(Preklad článku Tonyho Isaacsa, výskumníka v oblasti prirodzeného zdravia, ktorý vyšiel v roku 2010.)

Práve v čase, keď Britská zdravotnícka asociácia volá po zrušení národnej finančnej podpory homeopatie a ohovárači ju označujú ako„nezmysel na podperách“ (nonsense on stilts), jeden z vedcov – držiteľ Nobelovej ceny – učinil objav dokazujúci, že homeopatia má skutočne vedecký základ. Bol to francúzsky virológ, profesor Luc MONTAGNIER, ktorý priam šokoval, okrem iných, aj ostatných držiteľov Nobelovej ceny a predstaviteľov medicíny tým, že im oznámil svoj objav: voda má svoju pamäť, ktorá pretrváva dokonca aj po mnohých riedeniach.

Až do ukončenia výskumu profesora Montagniera trvala rozhodujúca časť lekárov i vedcov na tom, že neexistuje vedecký dôkaz o tom, že by mohli mnohonásobné riedenia používané v homeopatii umožňovať týmto preparátom skutočné účinkovanie. Podobné názory vznikajú najmä kvôli nedostatočnému pochopeniu. Zo širšieho uhlu pohľadu, takéto presvedčenia pochádzajú z prianí obmedziť rastúcu popularitu homeopatie a zlikvidovať ju, pretože konkuruje klasickej medicíne – niečo podobné sa odohralo v minulom storočí práve v Spojených štátoch amerických.

Jeden zo základných princípov homeopatie zaisťuje, že tzv. potencia konečnej liečivej substancie je zvyšovaná jej riedením. Prof. Montagnier objavil, že roztoky obsahujúce DNA vírusov alebo baktérií „môžu emitovať rádiové vlny nízkych frekvencií“ a že takéto vlny ovplyvňujú molekuly v ich okolí a menia ich na organizované štruktúry. Molekuly zase spätne emitujú ďalšie vlny a prof. Montagnier zistil, že takéto vlny zostávajú vo vode dokonca aj po jej mnohonásobnom riedení. Pre laika by to zrejme nemuselo mať valný význam, ale z pohľadu vedca to s veľkou pravdepodobnosťou dokazuje, že by homeopatia mohla mať vedecký základ.
Odhaduje sa, že vo Veľkej Británii vzrastá trh s homeopatickými preparátmi medziročne o 20%. V celej Európe užíva homeopatické lieky viac než 30 miliónov ľudí. V Británii je tento smer podporovaný napr. aj v rodine princa Charlesa a už od konca 19. storočia bol lekárom kráľovskej rodiny vždy aj homeopat. Aj keď v USA dochádza znovu k oživovaniu popularity homeopatie, vo zvyšku sveta sa stáva ešte omnoho obľúbenejšou. Napríklad v Indii ju užíva asi 130 miliónov ľudí, v Brazílii je uznávaná ako medicínska špecializácia a certifikát špecialistu – homeopata tu má okolo 15 000 lekárov.

V Spojených štátoch amerických zaznamenala homeopatia svoj rozkvet v 2. polovici 19. stor. Bežní lekári jej dokonca nestačili konkurovať. V roku 1902 zaznamenali homeopati až sedemnásobne vyšší obrat v porovnaní s alopatmi a svoju prax tu malo asi 15 000 homeopatických lekárov. V priebehu epidémie cholery v roku 1849 si viedli homeopati v Cincinnati dôsledné záznamy dokladajúce, že zomreli len 3% ich pacientov, zatiaľ čo pacientov ošetrovaných alopatmi zomrelo cca 16-krát až 20-krát viac.
Mnoho veľmi významných osobností si v minulosti aj v súčasnosti zvolilo homeopatiu na liečbu svojej choroby; patrí medzi nich mnoho amerických prezidentov a taktiež významní literáti, ktorí homeopatiu obhajovali a často o nej písali. Ako príklad si môžeme uviesť napr. osobnosti, ako je Ralph Waldo Emerson (americký spisovateľ a filozof 19. storočia, pozn. red.), Henry Wadsworth Longfellow (slávny americký básnik 19. storočia, pozn. red.), Louisa May Alcottová (autorka románu Malé ženy, pozn. red.), Nathaniel Hawthorne (americký spisovateľ 19. storočia, autor románu Šarlátové písmeno, pozn. red.)  alebo Mark Twain. Medzi rovnako významné osobnosti v Európe patria Goethe, Sir Arthur Conan Doyle (škótsky spisovateľ, ktorý sa preslávil poviedkami o Sherlockovi Holmesovi, pozn. red.), Lord Alfred Tennyson (anglický básnik 19. storočia; známa je napr. jeho báseň Lady zo Shalottu, pozn. red.), alebo George Bernard Shaw (anglický dramatik; najznámejšia je asi jeho hra Pygmalion, ktorá sa stala námetom slávneho muzikálu My Fair Lady, pozn. red.).
Na počiatku 20. storočia Americká medicínska asociácia (AMA) prišla s námietkami, že konkurenčná homeopatia narušila zdroje príjmov klasických lekárov. Vďaka finančnej podpore Johna D. Rockefellera a The Carnegie Foundation bola AMA schopná potlačiť a úplne eliminovať homeopatiu a ďalšie prírodné a alternatívne spôsoby liečby, ktoré konkurovali medicíne. Z pôvodných 22 škôl s výučbou homeopatie (v roku 1900) zostali v roku 1923 iba dve. V roku 1950 už boli zatvorené všetky školy, na ktorých sa vyučovala homeopatia (do roku 2002 mala ešte jedna univerzita v USA v názve meno zakladateľa homeopatie Samuela Hahnemanna – Medicall College of Pennsylvania Hahnemann University School of Medicine. Na pôvodne homeopatickej škole sa dnes však už vyučuje klasická medicína. V roku 2002 sa premenovala na Drexel University College of Medicine. Je situovaná v The Center City Hahnemann Campus, pozn. red.). Je ale životnou iróniou, že John D. Rockefeller homeopatii sám silne veril. Označoval ju za „progresívny a útočný krok v medicíne“. Rockefeller sa dožil veľmi pokročilého veku 99 rokov aj vďaka tomu, že v neskoršej fáze svojho života využíval iba homeopatiu.

Tony Isaacs


Použité zdroje (uvedené v pôvodnom článku):
http://www.theaustralian.com.au/news/health-science/nobel-laureate-gives-homeopathy-a-boost/
story-e6frg8y6-1225887772305
http://www.wddty.com/nobel-scientist-discovers-scientific-basis-of-homeopathy.htm
http://www.guardian.co.uk/society/2010/feb/22/stop-funding-homeopathy-mps-urge
http://www.scnm.edu/homeopathy.html
http://www.tbyil.com/Managed_Illness.htm

Zdroj:
ISAACS, Tony. 2010. Nobel Prize Winner Prof Luc Montagnier Discovers Scientific Basis of Homeopathy. Natural News, October 05, 2010. URL: < http:// http://www.naturalnews.com/029940_homeopathy_scientist.html >. Prevzaté z: Držitel Nobelovy ceny objevil vědecký základ homeopatie. 2011. Západní medicína očima kritiků. 26.02.2011. [cit. október 2015]. URL: < http://zmok.webnode.cz/news/a65/>.<< predchádzajúci článok                                                         nasledujúci článok >>