hory


Úvod
Kurzy
Lektor
Fotogaléria
Reakcie pacientov
Zaujímavé prípady
Objednávanie na vyšetrenie
Homeopatické poradkyne
Časopis
Odkazy

Kontakt:
Dr. Jana Kolenová, SAKHom.
0905 503 982 
jana.kolenova@gmail.com

Homeopatické Zvesti č. 4 (marec/2016) Kurz Domáca homeopatia akreditovaný

Škola akútnej homeopatie (ŠAH) organizuje základné homeopatické kurzy akútnej homeopatie s najdlhšou tradíciou na Slovensku. Za tie roky boli našimi študentmi rodičia, budúci rodičia, starí rodičia, lekári a zdravotnícki pracovníci, farmaceuti, veterinári, mladí ľudia aj seniori, ktorí sa zaujímajú a starajú o svoje zdravie. Začiatočníci, ale aj skúsenejší.
V roku 2015 sme požiadali o akreditáciu medzinárodnou organizáciou Medicina Alternativa Slovakia – jedinou neštátou inštitúciou na Slovensku, ktorá má akreditačnú činnosť schválenú Ministerstvom vnútra SR.
Akreditačná komisia posudzovala naše učebné osnovy a materiály, prácu so študentmi a nakoľko sme splnili všetky kritériá, od roku 2016 sú naše kurzy akreditované. Naši úspěšní absolventi preto získavajú akreditovaný certifikát.

akreditacia


<< predchádzajúci článok