lalia


Úvod
Kurz
Ohlasy na kurzy
Lektor
Fotogaléria
Zaujímavé prípady
Objednávanie na vyšetrenie
Cenník
Homeopatické poradkyne
Časopis
Odkazy

Kontakt:
Dr. Jana Kolenová, SAKHom.
0905 503 982 
jana.kolenova@gmail.com


Školu akútnej homeopatie nájdete aj na Facebooku:
fb

„Všetko, čo robíme, je iba kvapkou v mori,
ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam navždy chýbala.“

                                                                                      Matka Tereza


HOMEOPATICKÉ PORADKYNE

SPRIEVODKYNE VAŠOU HOMEOPATICKOU LIEČBOU


Kto sú homeopatické poradkyne
Absolventky 6-mesačného kurzu Domáca homeopatia a MamaTata kurzu nielen pre budúce mamičky, ktorým homeopatia pomáha v každodennom živote, a preto sa aj ony rozhodli poskytovať pomoc ďalším ľuďom.
Pôsobia v pracovnej skupinke pod vedením klasickej homeopatky Dr. Jany Kolenovej.


Ako môže homeopatická poradkyňa pomôcť
 
Môže byť oporou rodičom pri homeopatickom zvládaní akútneho ochorenia ich dieťatka (ako napr. vysoká horúčka a pod.), resp. pre akéhokoľvek homeopatického pacienta.

Sprevádza pri jednoduchých akútnych chorobách a úrazoch.

Vysvetlí Vám, čo je to klasická, konštitučná homeopatia.

Ozrejmí, ako prebieha homeopatické vyšetrenie (tzv. homeopatické interwiev).

Vysvetlí, aký má priebeh homeopatická akútna aj konštitučná liečba, priblíži, aké symptómy si pacient má na sebe všímať.

Je možné sa na ňu obrátiť s akýmikoľvek otázkami ohľadne postupu konštitučnej liečby (okrem výberu a dávkovania lieku, ktoré pri konštitučnej liečbe volí a reguluje klasický homeopat).

Pracuje ako dobrovoľník, teda bezplatne, ale sama si reguluje čas, ktorý Vám môže venovať.

Zoznam homeopatických poradkýň

JC
PhDr. Judita Čechová
Prešov
juditace@gmail.com
0905 195 100