cesta


Úvod
Kurzy
Ohlasy na kurzy
Lektor
Fotogaléria
Zaujímavé prípady
Objednávanie na vyšetrenie
Cenník
Homeopatické poradkyne
Časopis
Odkazy

Kontakt:
Dr. Jana Kolenová, SAKHom.
0905 503 982 
jana.kolenova@gmail.com


Školu akútnej homeopatie nájdete aj na Facebooku:
fb
„Človek je pôvodca svojej choroby a tvorca situácie, v ktorej žije. On sám je za to zodpovedný. V okamihu, keď sa rozhodne vziať život do vlastných rúk, začne chápať, čomu ho mala choroba naučiť. Toto je úroveň, na ktorej choroba vzniká a na ktorej dochádza k uzdraveniu.“
Jan Scholten, súčasný holandský homeopat


LEKTOR   

MVDr. Jana KOLENOVÁ, SAKHom.

jk
 • klasický homeopat
 • riaditeľka ŠAH
 • poradca osobnostného rozvoja

Titul MVDr. získala absolvovaním štátnych rigoróznych skúšok na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach.

Homeopatické vzdelanie:
 • Študovala na Homeopatickej akadémii v Prahe u Mgr. Čehovského a na Slovenskej akadémii klasickej homeopatie. Svoje vedomosti si  prehlbuje neustálym samoštúdiom.
 • Po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok na Slovenskej akadémii klasickej homeopatii (SAKH) má oprávnenie používať titul SAKHom.
 • Stála pri zakladaní SAKH vo funkcii asistent Dr. Petrociho. V tejto funkcii bola 5 rokov.
 • Je registrovaným členom Slovenskej komory homeopatov.
 • Má bohaté skúsenosti s prednášaním. Ako skúsená homeopatka prednášala na Letnej škole SAKH v Modre, na Kongrese dúl Slovenska v Poprade, na festivale Zdravie v Košiciach atď.
 • Publikuje svoje úspešné prípady v prestížnom svetovom homeopatickom časopise Interhomeopathy  a v časopise Vitalita.
 • Je odborný garant internetového časopisu Homeopatické Zvesti.
 • Je zakladateľka a riaditeľka Školy akútnej homeopatie. 
 • Je vyhľadávaná klasická homeopatka s bohatou praxou v Košiciach. Má pacientov z celého Slovenska, zväčša celé rodiny.

Ďalšie znalosti:  
Kurz SON RISE v Budapešti (aktívna interakcia s prijatím každého), certifikát z kurzu Respektovat a být respektován (Společnost pro mozgově kompatibilní vzdělávání v Prahe), certifikát z Montessori pedagogiky a ďalšie.

Osobné vyznanie:
Byť dobrým homeopatom znamená neustále sa vzdelávať a pracovať na sebe. To som odhodlaná robiť pre svojich pacientov. Pretože každý pacient v mojej praxi ma posunul o kúsok ďalej aj ako človeka.