calendula


Úvod
Kurzy
Ohlasy na kurzy
Lektor
Fotogaléria
Zaujímavé prípady
Objednávanie na vyšetrenie
Cenník
Homeopatické poradkyne
Časopis
Odkazy

Kontakt:
Dr. Jana Kolenová, SAKHom.
0905 503 982 
jana.kolenova@gmail.com

Školu akútnej homeopatie nájdete aj na Facebooku:
fb

CALENDULA OFFICINALIS je liek vhodný na otvorené rany, vredy a pod.,
ktoré sa nehoja alebo hnisajú.
Podporuje zdravú granuláciu a rýchle hojenie...
(viac sa môžete dozvedieť na 6-mesačnom
základnom kurze DOMÁCA HOMEOPATIA).


Otázka liečiteľnosti a neliečiteľnosti pacienta nespočíva ani tak na diagnóze, ale, samozrejme, na prvom mieste na úrovni homeopata, čo značí, koľko toho vie a ako na sebe pracuje po odbornej aj po ľudskej stránke.
A druhá dôležitá vec je, že na vyliečení sa priamo podieľa aj pacient sám. Na ňom záleží, ako sa bude rozkrývať na homeopatickom vyšetrení a ako bude spolupracovať pri spätnej väzbe o svojom zdravotnom stave. Lebo liečiť sa homeopaticky znamená vziať zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk. Len tak je nádej na úplné uzdravenie.


SENNÁ NÁDCHA 


PROBLÉMY SO STOLICOU A VYLUČOVANÍM U 2,5 ROČNÉHO DIEŤAŤA

SCLEROSIS MULTIPLEX (ROZTRÚSENÁ SKLERÓZA)

OSLABENÁ IMUNITA 1,5-ROČNÉHO DIEŤAŤA

EKZÉM PO OČKOVANÍ

DEPRESIA A HNISAVÝ ZÁPAL NECHTOVÉHO LÔŽKA (PANARÍCIUM)

7-ROČNÝ CHLAPEC: STAVY ÚZKOSTI A KONDYLÓMY

MLADÁ ŽENA – DEPRESIE

ASTMA U 3-ROČNÉHO DIEŤAŤA

Ďalšie zaujímavé prípady nájdete
v časopise Homeopatické Zvesti.   
Poznámka: Kvôli anonymite pacientov boli zmenené niektoré osobné údaje.
Z dôvodu, že kapitola „Zaujímavé prípady“ je určená pre laickú verejnosť, nie sú uverejnené konkrétne názvy homeopatických liekov. Mohlo by sa totiž stať, že by sa kvôli povrchnej podobnosti s uverejnenými prípadmi mohli podať nevhodné homeopatické lieky. Aj keď homeopatiká nemajú vedľajšie účinky, nie sú to cukríky a mali by sa podávať odborne a uvážene.