ruky


Úvod
Kurzy
Ohlasy na kurzy
Lektor
Fotogaléria
Zaujímavé prípady
Objednávanie na vyšetrenie
Cenník
Homeopatické poradkyne
Časopis
Odkazy

Kontakt:
Dr. Jana Kolenová, SAKHom.
0905 503 982 
jana.kolenova@gmail.com

Školu akútnej homeopatie nájdete aj na Facebooku:
fb


"Buď sám tou zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete."
Mahátma Gándhí (1869 - 1948)


Kurz SILA ČLOVEKA

Pozývame vás na výnimočný kurz SILA ČLOVEKA v Košiciach
a v Bratislave. Kurz tvoria dva na seba nadväzujúce semináre (teda dva víkendy).
 
NA TOMTO KURZE:

  • sa jedinečne spája homeopatia s osobnostným rozvojom;
  • dozviete sa na ňom o našich nesprávnych vzorcoch správania, do ktorých sme sa už narodili v našich rodových líniách a ktoré sú jadrom mnohých našich chorôb fyzických aj psychických;
  • zistíte, ako s nimi môžeme sami pracovať;
  • na kurze dostanete aj techniky, ktoré sú nápomocné v sebapoznávaní 
    a v našich premieňacích procesoch;
  • prednášať sa budú aj obrazy homeopatických liekov pripravených
    z tónov a farieb;
  • ponoríme sa do našich vlastných hĺbok a budeme pátrať po súvislostiach a spoznávať dosiaľ nepoznané, aby mohol byť náš svet lepší, náš život šťastnejší a dával zmysel.

Lektorka Dr. Jana KOLENOVÁ, SAKHom. povedala o kurze:
„Kurz je výslednicou toho, kam ma doviedla homeopatia a práca na sebe samej. Našla som v tomto spojení schopnosť skutočného vyliečenia sa zo všetkých ťažkostí a skutočné šťastie.“

Kurzu sa môžete zúčastniť aj v takom prípade, ak ste neabsolvovali základný homeopatický kurz Domáca homeopatia. Je vhodný pre tých, ktorí majú záujem o osobnostný rozvoj a prácu na sebe a zároveň sa zaujímajú aj o homeopatiu, prípadne sa homeopaticky liečia.