delfiny


Úvod
Kurzy
Ohlasy na kurzy
Lektor
Fotogaléria
Zaujímavé prípady
Objednávanie na vyšetrenie
Cenník
Homeopatické poradkyne
Časopis
Odkazy

Kontakt:
jk
Dr. Jana Kolenová, SAKHom.
klasický homeopat, Košice
0918 034 014
jana.kolenova@gmail.com

Školu akútnej homeopatie nájdete aj na Facebooku:
fbUkážky z kurzu Domáca homeopatia I (audio)
(prednáša Dr. Jana Kolenová)

...zaspomínajte si na kurz alebo zoznámte sa...